مقایسه اثر کپسول منستروگل (ترکیب کرفس، زعفران، انیسون) و مفتامیک اسید بر پس درد زایمان

مقایسه اثر کپسول منستروگل (ترکیب کرفس، زعفران، انیسون) و مفتامیک اسید بر پس درد زایمان

بعد از زایمان به علت وجود درد، مادر نیاز به مصرف مسکن دارد و این درد معمولا ناشی از پس درد، پارگی ها، اپیزیوتومی، احتقان پستان و گاهی سر درد بعد از بی حسی نخاعی می باشد. تحقیقات نشان داده است که ۹۲ درصد زنان در روز اول زایمان از درد پرینه شکایت دارند که در هفته اول به ۶۱ درصد و در هفته ششم بعد از زایمان به ۷ درصد می رسد. همچنین نشان داده شده است که میزان درد شکمی حاد بعد از سزارین ۱۸-۶ درصد و پس از زایمان طبیعی بین ۴-۱۰ درصد می باشد.

مسکن های رایج و مورد مصرف جهت پس درد زایمان عبارتند از کدئین با دوز ۶۰ میلی گرم، استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم، آسپرین ۶۰۰ میلی گرم که در چند روز اول بعد از زایمان به مدت هر چند ساعت می توان استفاده کرد. اما علیرغم تاثیر زیاد مسکن ها (از قبیل مفتامیک اسید و ایبوبروفن) در کاهش درد، بعضی اثرات جانبی مانند، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، خونریزی گوارشی، گیجی، منگی، سرگیجه، خواب آلودگی و بلاخره تشنج و کومای عمیق در برخی موارد دیده شده است. لذا باتوجه به استقبال عمومی که نسبت به استفاده از داروهای گیاهی وجود دارد، مطالعه ای در خصوص بررسی میزان تاثیر کپسول منستروگل بر روی پس درد زایمان انجام شد.

زعفران یا سافرانول و همچنین گلیکوزیدهای کاروتینوئید، پتاسیم و منگنز می باشد، نتایج بعضی تحقیقات نشان داد، زعفران و مواد موثره آن، اثرات ضدتومور، آنتی اکسیدان، تقویت کننده ی حافظه، محافظ نورون ها، ضد التهاب، ضد درد، ضد تشنج، و ضد باکتری دارد.

از آنجا که کاهش درد پس از زایمان می تواند به روند بهبودی مادر و مراقبت بهتر از نوزاد  کمک نماید و با توجه به مکانیسم مشابه اسپاسم رحم در دوران قاعدگی، در این مطالعه تاثیر مصرف کپسول منستروگل بر کاهش پس درد زایمان در مقایسه با کپسول مفتامیک اسید مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعه نشان داد که کپسول منستروگل بر کاهش پس دردهای زایمانی موثر است.
کپسول منستروگل دارای خاصیت ضد اسپاسم با تاثیر بر روی عضلات صاف، برطرف کننده درد و اسپاسم دوران قاعدگی و کاهش اختلالات دوران یائسگی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که منستروگل در کاهش پس درد زایمان موثرتر از کپسول مفتامیک اسید است. کپسول مفتامیک اسید هم یک ترکیب مسکن غیر استروئیدی است و دارای اثر تسکین دهنده روی درد و انقباض عضلات از طریق مهار اسید آراشیدونیک می باشد.

مطالعه نشان داده که هر دو دارو شدت درد را کاهش می دهند اما در گروه منستروگل شدت پس درد،  پس از مصرف دارو ۷/۱ در مقابل ۳/۲ در گروه مفتامیک اسید بوده است که می تواند به دلیل تاثیر مناسب تر و همچنین ماندگاری بیشتر اثر منستروگل باشد به طوری که تعداد کلی مصرف کنندگان دارو در گروه منستروگل در نوبت های بعدی کمتر بود.

بررسی نشان داد که مدت زمان تاثیر دارو در گروه منستروگل، کوتاهتر (۱۶ دقیقه) از گروه مفتامیک اسید (۲۱ دقیقه) می باشد. به علاوه میزان بروز برخی عوارض مانند تهوع، استفراغ و سرگیجه پس از مصرف منستروگل نسبت به کپسول مفتامیک اسید کمتر بود. اگرچه این عوارض می تواند به عللی غیر از مصرف این داروها در زنان پس از زایمان باشد، اما به نظر می رسد مصرف منستروگل کمتر برای بیماران ایجاد مشکل می نماید.

ترکیب گیاهی منستروگل به علت دارا بودن اثرات تسکین دهندگی درد، تاثیر سریعتر دارو و عوارض جانبی احتمالی کمتر، در درمان پس درد زایمان می تواند جایگزین مناسبی برای زنانی که نگران عوارض جانبی داروهای ضد درد بوده و تمایل به استفاده از داروهای گیاهی دارند باشد.

 

عنوان نشریه: طب جنوب
اطلاعات شماره: بهمن و اسفند ۱۳۹۲، دوره ۱۶، شماره ۶، از صفحه ۴۰۱ تا صفحه ۴۰۹