دپارتمان تولید زعفران صباغ زاده

دپارتمان تولید زعفران صباغ زاده

فرآوری، درجه‌بندی و بسته‌بندی زعفران مرغوب با استفاده از مدرن‌ترین سیستم‌های سورت و بسته بندی انجام می‌شود که کاملا منطبق بر استانداردهای بین المللی غذایی، تحت کنترل پرسنل آموزش دیده انجام می‌شود.