نمودار کیفیت زعفران صباغ زاده

نوع زعفران: سرگل

کروسین (قدرت رنگ دهی زعفران)
براساس استاندارد ISO 3632 باید بیشتر از ۱۹۰
براساس استاندارد ملی ایران ISO 259-2 باید بیشتر از ۲۱۰
میانگین آنالیز زعفران سرگل صباغ زاده حدود ۲۳۳ می باشد.

 

 

error: مجاز به کپی نیستید!